หลักสูตรที่เปิดสอน

11.jpg   

   โรงเรียนโหราศาสตร์ ชลบุรี

Chonburi Astrology School

 ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน

1. โหราศาสตร์ไทยระดับ ต้น กลาง สูง

   (อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ และ อ.ธัญมน สุริยาศักดิ์) ระยะเวลาเรียน  108 ชม. ( 2,800 บาท )

2. เลข 7 ตัว 9 ฐาน ระดับต้น และสูง

   (อ.เกวลิน อัครเดชเรืองศรี) และ(อ. ทองจันทร์ กันธิยะ) ระยะเวลาเรียน  60 ชม. (2500 บาท)

3 . 78 ภาคย์พยากรณ์

   (อ.ธณัทอร กุลานุพงศ์)ระยะเวลาเรียน  36 ชม.(2,800 บาท)

4. เลข 7 ตัว 9 ฐาน ภาคภาษาอังกฤษ

   (อ.ชัญญ์ญนันทน์   ศรีรัตนกูล) ระยะเวลาเรียน 60 ชม. (4,000 บาท)

5.   ลายมือ

   (อ.ทองจันทร์ กันธิยะ) ระยะเวลาเรียน 70 ชม. ( 3,000 บาท )

6. ไพ่ยิปซี

    ( อ.ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา ) ระยะเวลาเรียน 36 ชม.( 2,800 บาท )

7. ดวงจีน ,ฮวงจุ้ย

    (อ.อัณณ์ชัชวาล ลิ้มวิวัฒน์) ระยะเวลาเรียน 60 ชม. (3,000 บาท)

8. เทียนน้ำมนต์

    (อ.ปารณีย์ ทัดรอง) ระยะเวลาเรียน 36 ซม.  ( 3,900 บาท)

9. ตั้งชื่อเด่นเซ็นชื่อรวย

    (อ.ธณัทอร กุลานุพงศ์) ระยะเวลาเรียน  วัน ( 2,500 บาท )

10. โหวงเฮ้ง

    (อ.วิสิฐศักดิ์ ไชกิจภิญโญ,อ.พรเพชร ศิริทรัพย์สมบัติ) ระยะเวลาเรียน  36ชม. (2,800  บาท)

11. พิธีกรรมโบราณ

    (อ.ณัฐชนก วงศ์ทองเหลือ) ระยะเวลาเรียน 36ชม. (3,900 บาท)

12.ไพ่ฮัทจั๊ต ทอร์เลียส

    ระยะเวลาเรียน 36ชม. (3,900 บาท)

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเรียนได้ทั้งในเวลาราชการ และวันหยุดราชการ 

ติดต่อสอบถามโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี135 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

167/61 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000

โทร. 081-8646115    ( อ.เกวลิน ) , 086-0039494     ( คุณ กร ) 

               www. Astrology. ac.th 

             Email:  akewalina@yahoo.com

map2.jpg