อาจารย์ธณัทอร กุลานุพงศ์

 

รูปจาน.jpg

ชื่อ                  อาจารย์ธณัทอร กุลานุพงศ์
การศึกษา          ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร
                      ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สื่อสารการเมือง
การทำงาน         ผ่านงานธนาคารมากว่า ๒๕ ปี  

ด้านโหราศาสตร์ ประสบการณ์  กว่า ๒๐ ปีมานี้
 
        (โหราศาสตร์มอญโบราณ, โหราศาสตร์ไทย, ฮวงจุ้ย, โหงวเฮ้ง, กราฟชีวิต, ลายเซ็นลายฝ่ามือ, คัมภีร์พระเวท ฯลฯ)

ผลงานเขียน ๑๔ ปก
     ตุ๊กตาไขนาม                 เส้นสายปลายปากกา    
     ๙๕ ลายเซ็นคนดัง          ๗๘ ภาพย์พยากรณ์      
     ช้างบอกชีวิต                ช้างคู่ชีวิต
     ฮวงจุ้ยเกษรดอกไม้         ตั้งชื่อเด่น เซ็นชื่อรวย
     เส้นสายลายมือ              ตั้งชื่อจากฝ่ามือ
     สอนเขียนลายเซ็น           นามานุกรมบอกดวงชะตา
     ๖สูตร ๖ศาสตร์               บ้านบอกชีวิต

ปัจจุบัน ที่บ้านพัก ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
     ตรวจดวงชะตา             ตั้งชื่อ ตรวจชื่อ
     ออกแบบลายเซ็น          ตกแต่งเส้นบนฝ่ามือ  (เปิดเส้นเปิดดวง)   
     ฤกษ์งามยามดี              รับปรึกษา "ฮวงจุ้ย"                           
     ตั้งเสาเอก ตั้งศาล          สอนโหราศาสตร์ ในและนอกสถานที่