อาจารย์อัณณ์ชัชวาล ลิ้มวิวัฒน์

 

 

 

3.JPG

ชื่อ        อาจารย์อัณณ์ชัชวาล  ลิ้มวิวัฒน์

การศึกษา
   
     ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง

อาชีพ 
       
     อาจารย์สอนวิชาฮวงจุ้ยที่ชมรมโหราศาสตร์วัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.ราชบุรี

โทร
 
   089-1040180

ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์

      วิชาโหราศาสตร์จีนโป้ยยี่สี่เถี่ยวและฮวงจุ้ยกับอาจารย์สินศักดิ์  วิศิษฐ์สกุล สำนักฮวงจุ้ยแชลั้ง ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
      วิชาโหราศาสตร์จีนโป้ยยี่สี่เถี่ยวที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ปีพ.ศ. ๒๕๔๒

ปัจจุบัน
     
     สอนวิชาโหราศาสตร์จีนโป้ยยี่สี่เถี่ยวและฮวงจุ้ย ที่โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี
     ที่ปรึกษา ดูดวงชะตาชีวิตตามหลักวิชาวิชาโป้ยยี่สี่เถี่ยวและฮวงจุ้ย แก่บุคคลทั่วไป