เปิดสอน 2556

เปิดสอน

๑. วิชาโหราศาสตร์ไทย ภาคพยากรณ์ชั้นสูง เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.

    ทุกวันอาทิตย์    โดย อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ เริ่มวันอาทิตย์ที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

๒. วิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนทุกวันเสาร์

     เวลา ๑๔.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น. เริ่มเรียนวันที่๒๖มกราคม๒๕๕๖

๓. วิชาโหราศาสตร์ไทยระดับต้น โดย อ.กฤติกาวลัย   หิรัญสิ

     ทุกวันพุธเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เริ่มเปิดเรียนวันที่๙มกราคม๒๕๕๖