โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรีเปิดรับสมัครครูโหราศาสตร์

 

 

โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี เปิดรับครูสอนโหราศาสตร์

ทุกแขนงวิชา ทั้งประจำโรงเรียนและไป-กลับ

สนใจติดต่อ อ.เกวลิน อัครเดชเรืองศรี โทร. 081-8646115