โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี จัดอบรมมหกรรมตระกูลไพ่

 

โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  จัดอบรมมหกรรมตระกูลไพ่ 

วันที่ 22 มกราคม 2557 (สถานที่จัดอบรมในโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี)

เรียนวันเดียวจบได้รับประกาศนียบัตร ราคาวิชาละ1,000 บาท 

 สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดติดต่อโทร 081-8646115   , akewalina1@yahoo.com 

 

จัดอบรม1.png