ประวัติโรงเรียน

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 135 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 081-8646115
ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม  ปี พ.ศ. 2552

โดยได้รับอนุญาตจากเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดชลบุรี หลักสูตร วิชาโหราศาสตร์  ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนายกร อัครเดชเรืองศรีเป็นครูใหญ่ โดย ดร. เกวลิน  อัครเดชเรืองศรี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นบนเนื้อที่ 4.5 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของ นายกร อัครเดชเรืองศรี และ นายสมพร วิเชียรดิลกกุล ด้วยใจรักและเสน่ห์หาวิชาโหราศาสตร์  พร้อมกับญาณบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายให้ใครทราบได้ บันดาลใจให้คิดก่อตั้งโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยนำวิชาโหราศาสตร์ทุกแขนงที่พอจะพิสูจน์ได้ มีหลักฐานด้านวิชาการ มาถ่ายทอดสู่ศิษย์และชนรุ่นหลังให้ได้เล่าเรียนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสรรหาคณาจารย์ที่เก่งมีความสามารถในวิชาโหราศาสตร์ทุกแขนง โดยเฉพาะวิชาเทียนน้ำมนต์ ซึ่งเป็นโหราศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในปัจจุบันจะสูญสิ้นไป เหลือไว้ก็แต่ครูที่คอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยทำนายทายทักอยู่ในจังหวัด ต่าง ๆ ของประเทศไทยไม่กี่ท่าน ในนามของผู้ริเริ่มรวบรวมวิชาโหราศาสตร์ขอขอบพระคุณ นายกร  อัครเดชเรืองศรี และนายสมพร วิเชียรดิลกกุล เจ้าของที่ดินซึ่งทำให้โรงเรียนนี้เกิดขึ้นมาได้ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้วิริยะอุตสาหะวนเวียนมาไกลแสนไกล เดินทางด้วยใจมาถึงจังหวัดชลบุรีเพื่อถ่ายทอดวิชาแก่ศิษย์ของโรงเรียน โหราศาสตร์ชลบุรีเรา

ท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านโหราจารย์ผู้ล่วงลับทุกแขนงวิชาที่ช่วย ข้าพเจ้า ภูมิเจ้าที่ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ บิดา มารดา ที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนบ้านไทย สิ่งศักดิ์สิทธ์ สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตในแดนสวรรค์ มนุษย์ และบาดาล ที่เมตตาช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งด้านชื่อเสียง ญาณทิพย์ จิตหยั่งรู้ ปากประกาศิต พร้อมมอบความเมตตา พลังงานพิเศษ ดลบันดาลให้พบคณาจารย์ ลูกศิษย์ทุกแขนงวิชา รวมทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ให้ขาดมือมาดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน โหราศาสตร์ชลบุรีให้บรรลุเป้าหมายของข้าพเจ้า ขณะนี้ข้าพเจ้าอายุได้ 52 ปี กับ 1 เดือน เกิดวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2500 เวลาเกิดไม่ทราบ เกิดที่จังหวัดชลบุรี บ้านเกิดเป็นบ้านไม้เรือนไทยยกพื้นสูงบัดนี้พัฒนามาเป็นโรงเรียนโหราศาสตร์ ชลบุรีดังภาพ

ความตั้งใจสูงสุดของข้าพเจ้าคือขอความสำเร็จวิชาโหราศาสตร์ทุกแขนงวิชา พร้อมทั้งมีความชำนาญถ่ายทอดแก่ศิษย์ทุกรุ่นได้ดั่งใจปรารถนา พบครูอาจารย์ที่ทั้งแสนดีและเก่งไม่หวงวิชา ขอให้วิชาที่ทางโรงเรียนถ่ายทอดไปยังศิษย์ทุกรุ่น   ได้เผยแพร่วิชาโหราศาสตร์ทุกแขนงทั่วโลกเป็นที่ยอมรับของชนทุกชั้น และพบแต่ครูดีศิษย์ดีที่คอยช่วยเหลือพิเคราะห์ดวงชะตาให้กับคนทั่วไปอย่าง หมอรักษาคนป่วยให้สามารถรักษาได้หายขาดและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนสืบสาน ตลอดไปนานแสนนาน

ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ดร. เกวลิน อัครเดชเรืองศรี